A VEGADES EM DEIX ENDUR PEL CORRENT I PARESC UN ALTRE

A VECES ME DEJO LLEVAR POR LA CORRIENTE Y PAREZCO OTRO

SOMETIMES I ALLOW THE FLOW TO TAKE ME AND LOOK LIKE SOMEONE ELSEUna frase i dues fotografies realitzades a la mateixa localització on foren instal·lades, componen aquesta intervenció. Una de les plantes és terrestre (Taraxacum officinale) i l'altre marina (Actiniaria), ambdues es mouen i desplacen en funció del corrent del seu entorn. S'adapten i es deixen endur, si fa no fa com feim les persones.

[1868; del ll. anemone, i aquest, del gr. anemṓne, íd., que es creu der. de ánemos 'vent', perquè es bada al contacte del vent]

Intervenció realitzada a una cala de Mallorca dins del context d'Al·luvió.

Mesures variables. Impressions 105 x 70 cm. Mallorca, 2021.