CHANGES ARE HAPPENING SLOWLY

Photography printed on matte paper mounted on 3 mm alu-dibond and matte lamination. Water-based pigment ink.

Unique work / 70 × 46.67 cm / 2022

This photo is taken in a very sandy area. Where the walls of the rocks gradually fall apart and have very sinuous shapes. I like to think in all the thousands of years it has taken to create these forms, when in fact it is due to destruction, to erosion. Also, confronting this versus humans, what it costs us to change ourselves. And even more as a society, even if our lives depends on it specially in this situation of climate emergency.


CHANGES ARE HAPPENING SLOWLY (ELS CANVIS PASSEN POC A POC)

Fotografia impresa en paper mat muntat sobre alu-dibond de 3 mm i laminat mat. Tinta pigmentada a base d'aigua.

Obra única / 70 × 46,67 cm / 2022

Aquesta foto està feta en una zona molt arenosa. On les parets de pedra es desfàn i tenen formes molt sinuoses. M'agrada pensar en tots els milers d'anys que ha costat crear aquestes formes, quan en realitat es deu a la destrucció, a l'erosió. I també, pensar en això respecte els humans, el que ens costa canviar. I encara més com a societat, encara que la nostra vida en depengui especialment d’aquesta situació d'emergència climàtica.