💥 bartomeusastre@gmail.com
🖇 Represented by Galeria Fran Reus
🌐 Mallorca, etc.CAT

Palma, Mallorca, 1986.

Està llicenciat en Belles arts per la Universitat de Barcelona.

Algunes de les seves exposicions individuals són Assaig per a un monòleg improvisat (Galeria Fran Reus, Palma, 2018) o La voluntat (The will) (Palma, 2014), en el Box 27 del Casal Solleric i comisariada per Tolo Cañellas. També ha realitzat diverses performances, entre les quals destaca Assaig per a un monòleg improvisat, realitzada en SWAB Barcelona Contemporary Art Fair (2018).

Anteriorment sota el nom Angélique Pailler ((/ ((, destaca Everyday Practice, comisariada per Ana Jehle (LAB Artists Unlimited. Bielefeld, Alemanya, 2016) i The intervening space betweentwo points or things (CCA Andratx, 2015). També ha realitzat projectes conjuntament amb Marcos Cuesta, sota el nom Cuesta-Sastre, com We are the new slaves (dins del cicle Financial Crimes. Poètiques en l'era del colonialisme financer, comissariat per Ivan Mejía, Sala Montcunill, Terrassa, 2013).

Ha participat en diverses exposicions col·lectives com Tabula Rasa (comisariada per Fernando Gómez de la Costa i Pau Waelder, Es Baluard, Palma, 2014), Cremats pel sol (Lundgren Gallery, Palma) o 15 peces en 3 actes (comisariada per Zaida Trallero, Eduardo Hurtado i Rosa Lleó, Sant Andreu Contemporani, Barcelona 2011).

Ha realitzat diversos tallers educatius, entre els quals destaca la seva participació en el programa Zona intrusa 12: Prendre la paraula, comissariat per Rita Andreu. També ha treballat en el departament educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró (Mallorca, 2011-2013).

Ha guanyat certàmens com Art Jove convocat pel Govern Balear (Mallorca, 2012) i ha rebut beques com la de la Fundació Guasch Coranty (Barcelona, 2010).
ESP

Palma, Mallorca, 1986.

Está licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona.

Algunas de sus exposiciones individuales son Ensayo para un monólogo improvisado (Galeria Fran Reus, Palma, 2018) o La voluntad (The will) (Palma, 2014), en el Box 27 del Casal Solleric y comisariada por Tolo Cañellas. También ha realizado varias performances, entre las cuales destaca Ensayo para un monólogo improvisado, realizada en SWAB Barcelona Contemporary Art Fair (2018).

Anteriormente bajo el nombre Angélique Pailler ((/ ((, destaca Everyday Practice, comisariada por Ana Jehle (LAB Artists Unlimited. Bielefeld, Alemania, 2016) y The intervening space between two points or things (CCA Andratx, 2015). También ha realizado proyectos conjuntamente con Marcos Cuesta, bajo el nombre Cuesta-Sastre, como We are the new slaves(dentro del ciclo Financial Crimes. Poéticas en la era del colonialismo financiero, comisariado por Ivan Mejía, Sala Montcunill, Terrassa, 2013).

Ha participado en diversas exposiciones colectivas como Tabula Rasa (comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta y Pau Waelder, Es Baluard, Palma, 2014), Quemados por el sol (Lundgren Gallery, Palma) o 15 piezas en 3 actos (comisariada por Zaida Trallero, Eduardo Hurtado y Rosa Lleó, Sant Andreu Contemporani, Barcelona 2011).

Ha realizado varios talleres educativos, entre los que destaca su participación en el programa Zona intrusa 12: Prendre la paraula comisariado por Rita Andreu. También ha trabajado en el departamento educativo de la Fundació Pilar i Joan Miró (Mallorca, 2011-2013).

Ha ganado certámenes como Art Jove convocado por el Govern Balear (Mallorca, 2012) y ha recibido becas como la de la Fundació Guasch Coranty (Barcelona, 2010).
ENG

Palma, Mallorca, 1986.

Degree in Fine Arts at the Universitat de Barcelona.

Some of his solo exhibitons are Rehearsal for an improvised monologue (Galeria Fran Reus, Palma, 2018) or La voluntad (the will) at Box 27, Casal Solleric, Palma, 2014) and curated by Tolo Cañellas. He also has made some performances, like Rehearsal for an improvised monologue realized at SWAB Barcelona Contemporary Art Fair (2018) and at Galería Fran Reus, Palma, (2018).

In the past he had made projects with the name Angélique Pailler ((/ ((, like Everyday Practice, curated by Ana Jehle (LAB Artists Unlimited. Bielefeld, Germany, 2016) and ·The intervening space between two points or things· (CCA Andratx, 2015) . He also has made projects with Marcos Cuesta under the name Cuesta-Sastre, like We are the new slaves(in the cycle Financial Crimes. Poéticas en la era del colonialismo financierocurated by Ivan Mejía, Sala Montcunill - Espai Dos, Terrassa, 2013).

He has participated in various group exhibitions as Tabula Rasa (curated by Fernando Gómez de la Cuesta and Pau Waelder, Es Baluard, Palma, 2014), Burned by the sun (Lundgren Gallery, Palma) or 15 piezas en 3 actos (curated by Zaida Trallero, Eduardo Hurtado and Rosa Lleó, Sant Andreu Contemporani, Barcelona, 2011).

He has given some workshops, among which stands out his participation in Zona intrusa 12: Prendre la paraula curated by Rita Andreu. He also has worked in the educational department of Fundació Pilar i Joan Miró (Mallorca, 2011-2013).

He has won prizes like Art Jove organized by Govern Balear (Palma, 2012) and has received grants like one of the Fundació Guasch Coranty (Barcelona, 2010). © Bartomeu Sastre for all the content